Når uhellet er ute - kontakt Bilredning Sør AS, Tlf. 37 03 39 00 arendal@falcknett.no

Tjenester

Tjenester

Bilberging/bilredning.

Bilredning Sør AS utfører berging/redning av både lette og tunge biler. Vi håndterer alle typer hendelser – både utforkjøring, motorhavari, kollisjoner, utelåsing og andre situasjoner som oppstår når uhellet er ute.

Vaktmestertjeneste

Bilredning Sør AS utfører også vaktmestertjenester som for eksempel rydding av hus, hage, snømåking, trefelling, tett sluk og lignende.

Akuttberedskap for Hjelpemiddelsentralen

Bilredning Sør AS har akuttberedskap for Hjelpemiddelsentralen. Vi rykker altså ut dersom det oppstår ulykker/problemer med rullestoler, rullestolheiser og lignende.

Båttjeneste i samarbeid med Redningsselskapet

Dersom en båt har fått motorhavari og blitt slept inn til land av Redningsselskapet, kan vi overta i det at båten kommer til kai. Vi kan bistå med små reparasjoner, skaffe/hente deler. Oppdragene er alt fra tom for strøm, feil fylling, bytte starter/dynamo.       www.redningsselskapet.no

Utleie av utstyr

Bilredning Sør har samarbeid med UCO utleieprodukter. Vi stiller med produkter fra UCO, og leverer disse der det er ønsket. Produktene spenner seg fra gravemaskiner, lifter, strømskap, stilas, forskalingsutstyr, brakker, verktøy, og mye mere. For mer informasjon, se uco.no.

Når uhellet er ute – kontakt Bilredning Sør AS, Tlf. 37 03 39 00.